Активни и комуникационни антифони

Активни и комуникационни антифони

Обява

250 лв.(Фиксирана)

Преглед

Пълно описание

Активните и комуникационните антифони са специални слухови устройства, които използват електроника, микрофони и високоговорители, за да намалят влиянието на околния шум. Те се различават от пасивните антифони, които използват само механични и акустични свойства на материалите, за да намалят шума. Активните и комуникационните антифони използват технологията на фазово обръщане на звука. Това означава, че те генерират звукови вълни с противоположна фаза на влиянието на шума. Този противофазен звук намалява или понижава общия шум до потребителя. Една от големите предимства на активните и комуникационните антифони е тяхната гъвкавост и контрол. Потребителите могат да регулират нивото на анулиране на звука, като го настройват според интензитета на външния шум и своите предпочитания.
Разгледай Тук: https://vvmstore.com/lichni-predpazni-sredstva/antifoni/aktivni-komunikacionni-antifoni

Вашата оценка